19 Haziran 2020

Gösterim: 35

Akademisyenler ve Lisansüstü Öğrencilerin ORCID Numarası Kullanmalarının Zorunlu Olması Hakkında Duyuru

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları

çerçevesinde; üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile bilimsel faaliyetler sonucu ortaya

çıkan kitap, makale, kongre bildirileri ve her türlü bilimsel yayının bibliyografik denetimini

sağlamak ve açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacıyla, bir çalışma başlatılmıştır.

Bu çalışma ile oluşturulması düşünülen YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Sisteminin

altyapısında; verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen

uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

kullanılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, tezli lisansüstü öğretim öğrencileri ile tüm

akademisyenlerin ORCID numarası alması ve daha önce yapılan yayınların ORCID numarası

ile eşleştirmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli (Oturum No: 30)

toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü

bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına

kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının

zorunlu tutulması kararlaştırmıştır.

Akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerin ORCID numarası almalarında yardımcı

olmak amacıyla hazırlanan "yardım dokümanı" aşağıda sunulmuş olup, en geç 31.07.2020 tarihine kadar

ORCID numarası alınması gerekmektedir.

Link İçin TIKLAYINIZ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Yazısı İçin TIKLAYINIZ

Yardım Dökümanı İçin TIKLAYINIZ