25 Ocak 2019

Gösterim: 263

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine Yapılan YATAY GEÇİŞ BAŞVURU Sonuçları

Öğrenci Adı, Soyadı

Öğrenim Gördüğü Üniversite ve Bölüm

Yerleştirme Puanı

Fakültemizde Gelmek İstediği Bölüm

Bölümün Yerleştirme Taban Puanı

Karar

Aleyna Küççük

Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bl. 2.Öğrt

260,20881

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih II.Öğrt.

263,20552

Yatay Geçişi Uygun Değildir.

Doğukan Aksaç

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konaklama İşl.Böl.

220,38221

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih

263,20552

Yatay Geçişi Uygun Değildir.

Atakan Tanışman

Kırşehir Ahievran Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bl. 1.Öğrt.

282,34662

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih II.Öğrt.

263,20552

Yatay Geçişi Uygundur

(II.Öğretim Harcını Yatırma ve Diğer Yasal Gerekleri Yerine Getirme Şartıyla)

 

 

 

 

 

 

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yatay Geçiş Komisyonu.              24.01.2019