12 Eylül 2018

Gösterim: 112

Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı (Tüm 2018 girişli Fakülte ve Meslek Yüksekokulu Öğrencileri İçin)

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

ZORUNLU YABANCI DİL DERSLERİ YETERLİLİK/MUAFİYET SINAVI

 

(2018 Yılında Kayıt Olan Tüm Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Öğrencileri için)

 

Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, 2547 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince yabancı dil dersleri almak zorundadırlar.

Zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler için, YÖK’ün 29662 Sayılı Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinde belirtildiği üzere muafiyet olanağı sunulmuştur. Başka bir deyişle, yapılacak olan bir sınavda yeterli puanı alan öğrenciler bu dersleri almayacaklardır.

Üniversitemize bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarının tüm bölümlerinde 2 zorunlu ders olarak verilen Yabancı Dil derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler için Yeterlilik/Muafiyet Sınavı açılacaktır.

Sınav 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Sınavdan 60 ve üstü puan alan öğrenciler Yabancı Dil (YDI1101-YDI1201)   derslerinden muaf olurlar: Öğrencilerin aldıkları puan muaf olunan derslerin notu yerine geçer ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılırSınavdan alınan puan öğrencilerin almak zorunda oldukları 2 ders için de geçerli olacaktır. Sınavda; öğrencilerin metin okuma, dilbilgisi, kelime bilgisi ve günlük konuşma kalıplarına hâkimiyetleri ölçülmektedir. Meslek Yüksekokulu Öğrencileri (Turizm ve Otelcilik Bölümü hariç) için sınavın seviyesi A2, Fakülte öğrencileri ise B1 seviyesinin bitim aşamasıdır.

Aynı sınavdan 60 puanın altında puan alarak Yabancı Dil derslerinden muaf olamayan öğrenciler Yabancı Dil derslerini almakla yükümlüdür.

Sınava girmek zorunlu olmayıp, isteyen öğrenciler kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına ve meslek yüksekokulu müdürlüğüne ekteki dilekçe ile başvuracaklardır.

 

Başvuru tarihleri: 3 Eylül – 18 Eylül (saat 17:00’a kadar)

Sınav Tarihi: 19 Eylül 2018, Çarşamba

Saat: 14:00

Yer: Her öğrenci kendi fakülte veya meslek yüksekokulunda, Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversite Kampüsünde

 

 

 

 

ÖRNEK DİLEKÇE

 

 

 

T.C.

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

 

 

                     Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) derslerinden muaf olmak için 19 Eylül 2018 tarihinde saat 14.00’da yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik/Muafiyet Sınavına katılmak istiyorum.

                     Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

                                                                                                          ……… /…… / 2018

                                                                                                                      İmza

 

 

Adı-Soyadı                            :

Öğrenci No                           :

Bölüm / Program                 :

Telefon No                            :

E-Posta  Adresi                   :