06 Ağustos 2019

Gösterim: 1583

Tanıtım

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

 

Bilgiye ve bilime ulaşabileceğimiz en önemli kurumlar şüphesiz üniversitelerdir. Akademik usullerle elde edilmiş bilgi, yanlışın düzeltilmesini ve eksiğin tamamlanmasını sağlar. Bu yönüyle üniversiteler evrensel bilginin araştırmalar ile ortaya çıkmasını sağlayan kurumlar olmaları açısından çok önemli bir işleve sahiptir.

Böyle bir misyona sahip bulunan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 13 Mart 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3 Temmuz 2017 tarihinde 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla kurulmuştur. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin en genç birimlerinden biri olan fakültemiz, geçmişte çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan ve günümüzde İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale gibi büyük kültür ve sanayi şehirlerinin ortak ulaşım/kesişim noktasında bulunan modern bir kentte yer almanın avantajına sahiptir.

Fakültemiz bünyesinde yer alan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Tarih Bölümü 2018-2019 öğretim yılı itibarıyla öğrenci alarak birinci ve ikinci öğretimde eğitime başlamıştır. Fakültemizin diğer bölümleri olan Coğrafya, Mütercim Tercümanlık, Psikoloji, Sanat Tarihi ve Sosyoloji bölümlerinde ise zamanla eğitim-öğretime başlanması planlanmaktadır. Bir sonraki adım ise en kısa sürede lisansüstü programları hayata geçirmek olacaktır. Fakültemiz öğrencilerine isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görme; uluslararası öğrenci değişim programlarından faydalanma ve çift ana dal programına katılma imkânı da sunulmaktadır.

Öğrencilerimize evrensel mahiyette nitelikli akademik eğitim vermek; akademik kadro ve öğrenciler arasında karşılıklı güven, sevgi ve saygıya dayalı bir eğitim, öğretim ve çalışma ortamı sağlamak; uluslararası bilim camiasına, ülkemize, bölgemize ve şehrimize katkı sağlayacak bilimsel adımların atılmasının önünü açmak fakültemizin öncelikli hedeflerindendir. İsmine uygun şekilde insan ve toplumla doğrudan temas halinde bulunacak olan fakültemizin bölümleri; Bandırma ve çevresinin tarihi, coğrafi ve kültürel değerlerinin keşfedilmesi ve değerlendirilmesini merkeze alacak çalışmaları da başlatacaktır. Bu amaçla öncelikli olarak çalışmaların koordine edileceği Bandırma ve Çevresi Tarih ve Kültürünü Araştırma Merkezi kurulacaktır. Bölgesel sorunlara sosyal bilimler bakış açısıyla ve disiplinler arası bir yaklaşımla çözüm üretmeye yönelik projeler geliştirilip araştırmalar yapılacak; tarih, edebiyat ve kültür seminerleri düzenlenerek sosyal bilimler bakış açısının yönlendirdiği bir kültür ortamının oluşturulmasına öncülük edilecektir. Bandırma ve çevresinin henüz keşfedilmemiş tarihi ve kültürel varlıklarının gün yüzüne çıkarılması ve mevcut olanların korunması için elzem olan kültür bilincinin canlandırılmasına yönelik disiplinler arası sözlü/canlı tarih araştırmaları yapılacaktır. Alan çalışmaları sonucunda keşfedilecek sözlü, yazılı, maddi tarihi ve kültürel varlıkların korunması, bilim dünyasına ve halka tanıtılması amacıyla üniversitemiz bünyesinde Bandırma Tarihi Müzesi veya Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Etnoğrafya ve Tarih Müzesi tesis edilecektir.

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmeye her açıdan hazır olan fakültemizin tecrübeli ve yetkin akademik ve idari kadrosu adına hepinize saygılarımı sunuyorum.                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Prof. Dr. Zekai Mete

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dekan