Akademik Yöneticiler
Ünvan Sayı
Doktor Öğretim Üyesi 1
Dekan 1
Dekan Yardımcısı 1
Bölüm Başkanı 5
Anabilim Dalı Başkanı 4
İdari Yöneticiler
Ünvan Sayı
Doktor Öğretim Üyesi 1
Fakülte Sekreteri 2
Bölüm Başkanı 1
Akademik Personel
Ünvan Sayı
Profesör 3
Doktor Öğretim Üyesi 8
İdari Personel
Ünvan Sayı
Bilgisayar İşletmeni 1
Memur 1
Hizmetli 1
1