Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023

Gösterim: 179

Yatay/Dikey Geçiş, Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal Komisyonu

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Caner ÇETİNER

Üye: Doç. Dr. Sibel KOCAER

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Büşra YAMAN