Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2020

Gösterim: 1791

Genel Bilgiler

Sanat Tarihi Bölümü, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. Bölümümüzde mevcut üç anabilim dalı bulunmaktadır:

  • Batı ve Çağdaş Sanat Tarihi Anabilim Dalı
  • Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı
  • Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

Sanat Tarihi Bölümü’nün amacı evrensel boyutta bilgi üreten, bilimsel alanda geleneksel kültüre ve değerlere saygılı, yeniliklere açık, dünyadaki gelişmeleri takip eden ve benimseyen sanat tarihçileri yetiştirmektir.

Ülkemizde sanat tarihi araştırma alanı oldukça fazladır. Bu nedenle sürekli geliştirilen kültür ve sanat politikalarıyla sanat tarihi alanında mezun insan ihtiyacı artmaktadır. Ülkenin sanat politikalarına katkı sağlayabilecek kalifiye elemanlara ihtiyaç duyulması, bu programın amaçlarına ulaşmasını sağlayacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı 12 ay açık tutulan kazı alanlarında çalışmak üzere uzman ihtiyacının artacağı öngörülmektedir. Bu talebe karşılık, alanında uzman bireylerin yetiştirilmesi de ayrıca önemlidir.

Çalışma Alanları

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden başarıyla mezun olan öğrenciler Lisans Diploması ile Sanat Tarihçisi unvanını alırlar.

Mezunlar başta Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kurullarında, Vakıflar Genel Müdürlüğünde iş imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca, Türkiye Elektrik Kurumu, karayolları, belediye vb. kamu kuruluşlarında, belediyeler ve İl Özel İdaresi bünyesindeki KUDEB’lerde de yer almaktadırlar. Mezun olanlar bayındırlık projelerinde, özel müzelerde, akademisyen olarak üniversitelerimizde de görev alabilirler. Aynı zamanda formasyon eğitimi alarak öğretmenlik mesleğinde çalışma imkanı bulabilirler. Turizm alanında rehberlik yapabilirler.