Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019

Gösterim: 1413

Misyon ve Vizyon

  • Bu alanda lisans eğitimi alan bireylerin sanatsal eleştiri becerisi edinerek yapılacak uluslararası çalışmalarda yetkinlik kazanmasını ve sanata eleştirel yönden yeni bakış açıları geliştirmesini sağlamak
  • Sanat eserlerine ilişkin mevcut doğruları sahiplenebilme, yanlışları düzeltebilme ve eksikleri tamamlayabilme özgüveni kazanmış sanat tarihçiler yetiştirmek
  • Kültür varlıklarını ve sanat değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarma bilincini oluşturmak.
  • Kültür ve sanat varlığının benimsenmesi ve korunması için yönlendirici olmak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarında sanat tarihçilerinin görev almasında öncülük etmek.
  • Eğitim kalitesinin çağdaş bilgi teknolojileri ile güncellenerek yükseltilmesi ve uluslararası ölçütlerde bilgi üretmek
  • Gerek ülkemizdeki gerek yurtdışındaki sanat tarihi programlarının müfredatını göz önüne alarak çağdaş öğretim ilkelerini uygulamak ve sürekliliğini sağlamak
  • Temel mesleki derslerin, mimari ve süsleme sanatları alanındaki uygulamalı çizimlerin yapıldığı derslerle desteklenerek donanımlı öğrenciler yetiştirmek konusunda sürekli gelişen bir bölüm olmak
  • Entelektüel yönü ile çok boyutlu düşünen, fikir üreten, paylaşan, kullanan ve sunabilen, interdisipliner projeler üretebilecek özgüveni yüksek bireyler yetiştiren bir eğitim vermek.