Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024

Gösterim: 512

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Başkan: Doç Dr. Ümit AKIN

Üye: Prof. Dr. Osman ÜNLÜ

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Ferudun AY