Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi 10200 Bandırma - Balıkesir / TÜRKİYE

: 02667170117
: 02667170030
: kurumsaliletisim@bandirma.edu.tr
KEP : bandirmaonyedieylul@hs01.kep.tr