Güncelleme Tarihi: 11 May 2023

Visitors: 103

Mazeret Sinavlari Hakkinda Duyuru

Sevgili öğrenciler;

Öğrenci Mazeret dilekçeleri Fakülte Yönetim Kurulunca görüşülmüş ve ekte olan dosyadaki gibi karara bağlanmıştır.  Mazeret Sınav Tarihleri 15 -18 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak olup Mazeret sınavı (gün ve saati) için ilgili dersin öğretim elemanı ile irtibat kurulması gerekmektedir.