Tarih: 01 Ocak 2021

Gösterim: 105

Dr. Öğr. Üyesi Feride İmrana Altun’un, “Bandırma Müzesi’nde Bulunan Don(Rus) Kazaklarına Ait İki İkona” Başlıklı Makalesi Yayımlandı.

Fakültemiz, Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Feride İmrana Altun’un, “Bandırma Müzesi’nde Bulunan Don(Rus) Kazaklarına Ait İki İkona” başlıklı makalesi yayımlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Feride İmrana Altun, “Bandırma Müzesi’nde Bulunan Don(Rus) Kazaklarına Ait İki İkona” başlıklı çalışmasına bölgenin coğrafi özellikleri ve ilçelerinin tanıtımı ile başlamıştır. Bandırma Müzesi’nin kuruluş ve işlevlerine kısaca değinen Dr. Öğr. Üyesi Feride İmrana Altun, Bandırma Müzesi’nde bulunan Don (Rus) Kazaklarına ait ikonoları bilim dünyasına tanıtmayı amaçladığını da vurgulamıştır.
Giriş bölümünü takip eden bölümlerde çalışmasını; İkonanın tanımı ve Doğu Ortodoks dünyasındaki yeri, Eski İnananlar ve Don (Rus) Kazakları. Bandırma Müzesi’nde Don Kazaklarına ait ikonalar alt başlıkları altında değerlendirmiştir. Bandırma Müzesi arkeoloji ve etnoğrafik koleksiyonunda Don (Rus) Kazaklarına ait iki adet ikonadan biri ahşap diğeri ise bronz malzemeden yapılmıştır. Makale kapsamında söz konusu objeler, bilimsel yöntemlerle değerlendirilmiş, ölçüleri alınarak fotoğraflanmıştır. İkonografileri ve üslup özellikleri detaylı incelenmiş, farklı müze ve koleksiyonlarda yer alan benzer örnekleri ile malzeme, üslup ve ikonografi açıdan karşılaştırılarak değerlendirme yapılmıştır.
Ahşap Aziz Georgios İkonası ve Bronz İsa, Meryem’in Hayatından Konuları İçeren Skladen başlıklı ikonoların ikisi de XVIII-XIX. yüzyıla tarihleyen yazar, bu eserlerin Don (Rus) Kazakları aracılığıyla bölgeye getirildiğini belirtmektedir. Sayılarının daha fazla olabileceğine değindiği çalışmasında ikonoların muadillerinin Ayasofya Müzesi’nde (Ayasofya Cami) olduğunu vurgulamıştır. İkonaların üslup özelliklerini ve kullanım alanlarını kaleme aldığı bu çalışmada, benzer eserlerin bölgenin ve müzenin kültürel zenginliği açısından önemine değinmiştir.
Hocamıza değerli çalışması için teşekkür ederiz.

Çalışmanın künyesi: Altun, F. İ. (2020). Bandırma Müzesi’nde Bulunan Don(Rus) Kazaklarına Ait İki İkona. (S. Öztürk, Edi.). Sosyal ve Beşeri Bilimlerde (S. Öztürk, Edi.). Teori ve Araştırmalar II (C. II). Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları.

Çalışmanın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.