Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020

Gösterim: 4800

Dekanımızın Mesajı

Sevgili Öğrenciler;

Bilgiye ve bilime ulaşabileceğimiz en önemli kurumlar şüphesiz üniversitelerdir. Akademik usullerle elde edilmiş bilgi, yanlışın düzeltilmesini ve eksiğin tamamlanmasını sağlar. Bu yönüyle üniversiteler evrensel bilginin araştırmalar ile ortaya çıkmasını sağlayan kurumlar olmaları açısından çok önemli bir işleve sahiptir.

Böyle bir misyona sahip bulunan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 13 Mart 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3 Temmuz 2017 tarihinde 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla kurulmuştur. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin en genç birimlerinden biri olan fakültemiz, geçmişte çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan ve günümüzde İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale gibi büyük kültür ve sanayi şehirlerinin ortak ulaşım/kesişim noktasında bulunan modern bir kentte yer almanın avantajına sahiptir.

Fakültemiz bünyesinde yer alan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Tarih Bölümü 2018-2019; Sanat Tarihi Bölümü 2019-2020, Sosyoloji Bölümü ise 2020-2021 yılı itibarıyla öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Tarih Bölümünün ikinci öğretimleri de bulunmaktadır. Fakültemizin diğer bölümleri olan Mütercim Tercümanlık, Coğrafya ve Psikoloji bölümlerinde ise ilerleyen süreçte eğitim-öğretime başlanması planlanmaktadır. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih bölümlerinde lisansüstü (yüksek lisans) eğitim programı da yer almaktadır. Bunların yanında fakültemiz öğrencilerine isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görme; Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarından faydalanma ve çift ana dal programına kaydolma imkânı da sunulmaktadır.

Öğrencilerimize evrensel mahiyette nitelikli akademik eğitim vermek; akademik kadro ve öğrenciler arasında karşılıklı güven, sevgi ve saygıya dayalı bir eğitim, öğretim ve çalışma ortamı sağlamak; uluslararası bilim camiasına, ülkemize, bölgemize ve şehrimize katkı sağlayacak bilimsel adımların atılmasının önünü açmak fakültemizin öncelikli hedeflerindendir. İsmine uygun şekilde insan ve toplumla doğrudan temas halinde bulunacak olan fakültemizin bölümleri; Bandırma ve çevresinin tarihi, coğrafi, sanatsal ve kültürel değerlerinin keşfedilmesi ve değerlendirilmesini merkeze alacak çalışmaları da başlatmıştır. Bu amaçla öncelikli olarak bu tür çalışmaların koordine edileceği Tarih, Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAKSAM) kurulmuştur. Bölgesel sorunlara sosyal bilimler bakış açısıyla ve disiplinler arası bir yaklaşımla çözüm üretmeye yönelik projeler geliştirilip araştırmalar yapılacak; tarih, edebiyat, sanat ve kültür seminerleri düzenlenerek sosyal bilimler bakış açısının yönlendirdiği bir kültür ortamının oluşturulmasına öncülük edilecektir. Bandırma ve çevresinin henüz keşfedilmemiş tarihi ve kültürel varlıklarının gün yüzüne çıkarılması ve mevcut olanların korunması için elzem olan kültür bilincinin canlandırılmasına yönelik disiplinler arası sözlü/canlı tarih araştırmaları yapılacaktır. Alan çalışmaları sonucunda keşfedilecek sözlü, yazılı, tarihi ve somut olmayan kültürel miras varlıklarının korunması, bilim dünyasına ve halka tanıtılması amacıyla üniversitemiz bünyesinde Etnografya veya Tarih Müzesi kurulması çalışmalarına başlanmıştır.

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmeye her açıdan hazır olan fakültemizin tecrübeli ve yetkin akademik ve idari kadrosu adına hepinize saygılarımı sunuyor, başarılar diliyorum.

                                                                                                                                                                                                   Prof.Dr. Zekai METE

                                                                                                                                                                                                                 Dekan V.