Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019

Gösterim: 1311

Misyon ve Vizyon

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretmeyi ve eğitim vermeyi hedefleyen bölümümüzde öğrencilerin de gerek disiplin içi gerekse disiplinler arası sosyoloji alanına yönelik gerekli bilgileri edinmesini ve bu bilgileri kavramasını sağlamak
  • Türkiye’nin ihtiyacı olan mesleki ve genel kültürü zengin, yeniliklere açık, toplumsal yaşamın oluşum, değişim ve dönüşüm dinamiklerini hem yerel hem evrensel düzeyde anlayan, açıklayan, yorumlayan ve eleştiren sosyologlar yetiştirmek
  • Toplumsal sorunların tespitine ve çözümüne yönelik sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik politikalar üretilmesine bilimsel katkı sağlayan, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim veren ve sürekli kendini geliştiren bir bölüm olmak

Çalışma Alanları

Dört yıllık sosyoloji lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar Sosyoloji Lisans Diploması almaya hak kazanarak "Sosyolog" ünvanını alırlar.

Mezuniyet sonrasında Kamu kurumlarında ve Bakanlıklarda (Aile ve Sosyal Politikalar Bk., Şehircilik ve Çevre Bk., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bk., Kalkınma Bk., Kültür ve Turizm Bk., Tarım Bk., Milli Eğitim Bk., Gençlik ve Spor Bk., İç İşleri Bk., Dış İşleri Bk., Avrupa Birliği Bk., Adalet Bk.) uzman sosyolog olarak çalışılabilmektedir. Özel sektörde ise ulusal ve uluslararası şirketlerin İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler vb. departmanlarında, aynı zamanda Reklam ve Organizasyon şirketlerinde iş imkanları bulunmaktadır. Kamu ve özel sektördeki sosyal hizmet kurumları ve STK’lar (vakıf ve dernekler) son olarak sosyal araştırmalar alanında (kamuoyu araştırma şirketleri) istihdam imkanları giderek artmaktadır.