Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022

Gösterim: 474

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Yalçın KAHYA

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Fulya DOĞRUEL

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Zehra Nurdan ATALAY