Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023

Gösterim: 273

Balıkesir Tarihinin Önemli Araştırmacı Yazarlarından Tacettin AKKUŞ Bölüm Başkanımız ve Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Zekai METE'ye Ziyarette Bulundu

   Balıkesir tarihinin önemli araştırmacılarından Tacettin AKKUŞ, Bölüm Başkanımız ve Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Zekai METE'ye ziyarette bulundu. Balıkesir ile Bandırma ve çevresi tarihi üzerine durulan ziyarette araştırmacı yazar Tacettin Akkuş tarafından hazırlanan "II. Meşrutiyetten Günümüze Balıkesir Yer Adları: İdari Taksimatta ve Köy Adlarında Değişim" adlı eser takdim edildi.

   Eser, Balıkesir Vilayeti  örneğinde, II. Meşrutiyet Döneminde temelleri atılıp günümüze kadar devam eden yer adı değişimlerinin tarihçesini ortaya koymaktadır. Çalışmada 19. yüzyıl ortalarından itibaren Karesi Sancağında yaşanan nüfus hareketlerine, yeni yer adlarının ortaya çıkışına ve isim değiştirme çalışmalarına gerekçeleriyle birlikte yer verilmiştir. Mülki teşkilatta değişimin başladığı Tanzimat Döneminden itibaren kasabaların kaza ya da nahiyeye dönüşümleri incelenmiş; vilayet sisteminin büyük oranda yerleştiği II. Meşrutiyetten günümüze kadar idari taksimatın tarihçesi ele alınarak Balıkesir Vilayetindeki kazalar, nahiye ve köyleriyle birlikte tablolar halinde okuyucunun istifadesine sunulmuştur. Bu kitap sayesinde; yer adlarına ilgi duyanlar ve özellikle bu konuyla ilgili araştırma yapanlar, geçmiş dönemdeki köy adlarının günümüzdeki karşılıklarını kolayca takip edebilecekler ya da eskiden var olup zamanla harabe haline gelen bazı köylerin günümüzdeki mevkileri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.

   Araştırmacı Yazar Sayın Tacettin Akkuş’u tebrik ediyor, bölgemizle ilgili devam ettiği yeni çalışmalarında başarılar diliyoruz.


Fotoğraflar