Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2018

Gösterim: 2419

Bölüm Başkanının Mesajı

Son dönemlerde tarihi konu ve olaylara artan ilgi Tarih bölümlerine olan yönelimi de artırmıştır. Günümüzün ihtiyaçları ve gelinen bilimsel süreçte artık Tarih bölümü öğrencilerinin disiplinler arası formasyona sahip olması da zorunluluk haline gelmiştir. Tarih Bölümü üniversitenin çeşitli fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına bağlı bölümleri ile işbirliği içinde olacaktır. Hem Tarih disiplininin doğası gereği hem de Tarih Bölümünün akademik kadrosunun aldığı formasyon ve sahip olduğu bilimsel perspektifin doğal bir sonucu olarak öğrencilerin eğitimi için interdisipliner çalışmaları başlatmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak programın hedeflerindendir. Ders programında fakültemizin Sosyoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Coğrafya, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı başta olmak üzere, üniversitemizin diğer fakültelerinin İktisat, Medya ve İletişim, Uluslararası İlişkiler, Turizm gibi bölümlerinden ders seçme imkânları sunularak Tarih bölümü öğrencilerine disiplinler arası bir formasyon kazandırılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda programda bir dönem için yer alan Girişimcilik dersini alan öğrencilerimizin KOSGEP’den ücretsiz sertifika alma hakkını elde ederek disiplinler arası bilgi birikimlerini başka alanlarda kullanma şansları olacaktır. Ayrıca öğrencilerimize üniversitemizin bir çok bölümünde çift ana dal ve yan dal programlarına katılma imkânı da sağlanmaktadır.

 

Bunların yanında Tarih bölümü öğrencilerine isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görme imkânı sunulmaktadır. Türkiye’deki üniversitelerde az sayıda Tarih bölümünde yer alan bu uygulama, dört yıllık lisans eğitimi boyunca Mesleki İngilizce dersleriyle desteklenmektedir. Üçüncü sınıftan itibaren ise öğrencilerimize seçmeli olarak ikinci bir yabancı dil eğitimi fırsatı verilmekte ve dört dönem boyunca bu eğitim sürdürülmektedir. Böylece Tarih bölümünü bitiren bir öğrencinin İngilizceyi akademik anlamda kullanabilecek düzeye gelmesi ve diğer bir kaynak dilini temel seviyede öğrenmesi hedeflenmektedir. Ders programında yer alan iki önemli uygulamalı teknik ders, Tarih bölümü öğrencilerinin gerek ödevlerini hazırlama esnasında gerekse alanlarıyla ilgili çeşitli projeler gerçekleştirme aşamasında kendilerine son derece faydalı olacaktır.

 

Üniversitelerin kuruldukları şehre ve bölgeye de katkıda bulunmaları beklenmelidir. Yerel tarih bilincinin oluşması toplumları zinde tutan en önemli faktörlerden biridir. Tarih bölümü, üniversitemizin kurulduğu Bandırma ve çevresinin tarih ve kültürünün araştırılması açısından da ayrıca önem taşımaktadır. Bandırma ve çevresinin tarihini, kültürünü araştırmak, incelemek, tespit etmek, belgelemek, korumak ve yayınlamak bölümün öncelikli amaçları arasındadır. Bu konuda Tarih Bölümü interdisipliner projelerin yürütülmesine öncülük edecek, Bandırma ve Çevresi Tarih ve Kültürünü Araştırma Projesi başlatılarak genel olarak Güney Marmara bölgesinin tarihi ve kültürel zenginliği sözlü/canlı/yerel tarih araştırmalarıyla ve saha çalışmalarıyla ortaya çıkarılmaya çalışılacak, somut olmayan kültürel miras kayıt altına alınacak, bölgenin tarih ve kültür envanteri oluşturulacaktır. Bu proje kapsamında elde edilecek materyal, üniversite bünyesinde kurulması düşünülen Etnografya Müzesi’nde sergilenecektir. Bu çalışmalara, Tarih Bölümü öğrencilerinin aktif olarak katılımları teşvik edilecek, böylece derslerde gördükleri konular üzerinde pratik yapma imkânı ve ayrıca öğrenim gördükleri şehre katkı yapmaları da sağlanmış olacaktır.

 

Tarih Bölümünden mezun olan öğrenciler Tarihçi unvanı alırlar. Mezuniyetten sonra özel öğretim kurumlarında görev yapabilir, pedagojik formasyon aldıkları takdirde kamuya öğretmen olarak atanabilir, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak üniversitelerde akademisyen olabilirler. Ayrıca Devlet Arşivi, Türk Tarih Kurumu, Kültür Bakanlığı, Yazma Eserler Başkanlığı gibi eğitim alanlarıyla ilgili kamu kurumlarında çalışabilirler. Yeni yapılan düzenlemeyle Tarih Bölümü mezunlarına, lisansüstü eğitimlerini Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Hukuk ve İktisat alanlarında yaptıkları takdirde kaymakamlık sınavına girme hakkı da tanınmıştır.