Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023

Gösterim: 2523

YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı:

- Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan KAŞIKÇI

Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları:

- Arş. Gör. Uğur BELEN