Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2019

Gösterim: 1675

Genel Bilgiler

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2015 yılında kurulan genç bir üniversitedir. Geçen kısa zamana rağmen hızlı bir gelişme göstermiş, akademik faaliyetlerini artırmış, bağlı birimlerdeki bölüm ve programlarını zenginleştirmiştir. Buna bağlı olarak bölümümüzün bağlı olduğu İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi de kuruluşuyla beraber gelişmesini sürdürmektedir. 2018-2019 Öğretim yılında Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birinci ve ikinci öğretimlerine öğrenci almıştır. 2019-2020 Öğretim yılında Sanat Tarihi bölümü de öğrenci almıştır. Önümüzdeki dönemde öğrenci alınacak bölüm sayısının artırılması hedeflenmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hemen her üniversitede bulunan bir akademik birimdir. Bölüm olarak bizim amacımız, Türk Dilini ve Edebiyatını geliştirecek ve yaygınlaştıracak bireyler yanında; dünya ölçeğinde söz sahibi olabilecek araştırmacılar, akademisyenler, nitelikli öğretmenler, bilim ve kültür insanları yetiştirmektir. Bu maksatla teknolojik gelişmeler çerçevesinde dersliklerimizi tasarlama, kütüphane imkânlarını artırma ve ders planlarımızı düzenleme gayreti içerisindeyiz.  

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan öğrenciler araştırmacı olmaları yanında, kültür, turizm, basın-yayın, editörlük, arşivcilik ve kütüphanecilik gibi değişik alanlarda; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Arşivleri, Türk Dil Kurumu gibi kurumlarda ve TRT gibi resmî ya da özel yayın kuruluşlarında görev alabilmektedirler. Formasyon almaları durumunda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapabilmektedirler.

Bölümümüzde öğretim dili Türkçedir. Ancak uluslararası iletişim kurabilme, farklı ülkelerde araştırma imkânları bulma ve buralardaki kaynaklardan yararlanabilme şartlarından birisi olarak gördüğümüz yabancı dil öğrenimine de ayrıca önem verilmektedir. İsteğe bağlı olan hazırlık sınıfında İngilizce ile başlayan bu süreç, tercih edilen araştırma alanına ve bilimsel gelişimin gereklerine bağlı olarak Arapça, Farsça, Rusça gibi dillerin öğretim imkânıyla desteklenmektedir.

Alanında tecrübeli, yol gösterici, hoşgörülü, öğrencilerinin başarısından mutluluk duyan akademik kadrosu ile bölümümüz, öğrencilerini en çok başarılı olabilecekleri noktalarda yönlendirmek ve teşvik etmeği de kendisine vazife edinmiştir.

Türk dili ve edebiyatının köklü geçmişi içerisinde sahip olduğu zenginliğin çeşitli yöntemler kullanılarak araştırılması, incelenmesi ve değerlendirilmesi şüphesiz bu alanda ciddi bir öğrenimle mümkün olabilir. Bölümümüzde, Türk dili ve edebiyatının her konusu bilimsel yöntemler, modern teori ve yaklaşımlar gözetilerek ele alınmaktadır.