Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024

Gösterim: 131

Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DÜZGÜN'ün kitabı yayınlandı

Bölümümüz öğretim üyelerinden Oğuz Düzgün'ün, "Kant'ta Adaletin İmkânı" adlı eseri Ketebe Yayınları'ndan yayınlanmıştır. Modern sübjektivite felsefesi bağlamında Kant düşüncesinde adaletin imkânına odaklanılan eserde; Kant'ın adalet anlayışının, ahlâk, siyaset, hukuk ve estetik alanlarıyla ilişkisi üzerinden değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sayın hocamıza teşekkür eder, akademik hayatında başarılar dileriz.


Fotoğraflar