Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024

Gösterim: 1632

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

Sosyoloji bünyesinde yer alan bu anabilim dalı, belli başlı toplumsal kurumların (aile, iktisat, siyaset, din vb. gibi) daha derinlikli ve kapsamlı olarak incelemesini esas alan çalışmaların yer aldığı bir alandır. Başka bir deyişle toplumsal kurumlar özelinde mikro düzeyden makro düzeye yapılan sosyolojik araştırmaları kapsamaktadır.

 

Bölümümüzde bu anabilim dalında yer alan Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları:

- Prof. Dr. Vehbi BAYHAN  (Anabilim Dalı Başkan Vekili)

- Arş. Gör. Özge KOÇ