Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024

Gösterim: 1500

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Bu anabilim dalında, toplumsal alandaki sorunlar ve merak edilen konular bilimsel yöntemler dahilinde saha çalışması (anket, gözlem, çeşitli veri toplama yöntemleri) ile incelenmektedir. Belirlenen bir toplumsal mesele özelinde yapılan saha araştırmalarının, uygulanması ve elde edilen verilerin analizi kapsamında yapılan sosyolojik incelemeler bu anabilim dalı kapsamına dahil olmaktadır.

 

Bölümümüzde bu anabilim dalında yer alan Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları:

- Dr. Öğr. Üyesi Fulya Doğruel (Anabilim Dalı Başkanı)