Tarih: 16 Mart 2020

Gösterim: 143

İstiklal Marşı'nın Kabulü’nün 99. Yıldönümü’nde Üniversitemizde "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif Ersoy" Konulu Konferans Düzenlendi

Üniversitemizde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı’nın katılımıyla ‘’Hakk’ın Sesi Mehmet Akif Ersoy’’ konulu konferans düzenlendi. Şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasının ardından başlayan konferansta Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı yaptığı konuşmada öncelikle Mehmet Akif Ersoy’un yaşadığı dönemle ilgili bilgiler paylaştı. Andı ‘’Mehmet Akif ismi toplumsal bilincimizde iki metin ile temayüz etmiştir. Bunlardan birisi Çanakkale Şehitlerine şiiridir. Diğeri de İstiklal Marşı’dır. Bu iki metin bizim yakın tarihimizi yapan, yoğuran birer toplumsal değerdir. Toplumsal değerler bazen bir metin bazen bir şahsiyet bazen bir davranış kalıbıdır. Akif de bu toplumun bir toplumsal değerdir. Hangi ideolojik fikirden olursa olsun kendini bu topluma ait hisseden herkes Mehmet Akif’i sever ve sayar, Akif bunun için toplumsal bir değerdir. Akif’in toplumsal değer olma özelliğini pekiştiren özellikle iki büyük olay vardır. Bunlardan birisi Çanakkale Savaşı’dır. 1699 Karlofça Antlaşması’ndan sonra yayılmacı Batı emperyalizmi karşısında Çanakkale’ye kadar geldi. Batının bizi sıkıştıra sıkıştıra gerilettiği bir dönemde ilk defa “Dur” dediğimiz, “Buraya kadar.” dediğimiz nokta Çanakkale Savaşı’dır. Çanakkale Savaşı Osmanlı İmparatorluğunun paylaşıldığı 1. Dünya Savaşı içinde bir muharebedir. 1. Dünya Savaşı bir paylaşım savaşıdır, emperyalist Avrupa’nın Müslüman doğu coğrafyasını paylaşma savaşıdır. Almanya 1. Dünya Savaşı’nda yanlış yerde durmuştur o yüzden yirmi yıl sonra 2. Dünya Savaşı’nı yani ikinci paylaşım savaşını çıkarmıştır. 1. Dünya Savaşı dünya tarihi açısından bir kırılma noktasıdır. Batı medeniyetinin Sanayi Devrimi ve teknolojik gelişmeleri ilk defa savaşın kaderini değiştirmiştir. 1.Dünya Savaşı yalnızca askerlerin kazandığı bir savaş değildir, askerler ile birlikte mühendislerin de savaşın kaderini belirlediği bir olguyu çıkarmıştır. Mehmet Akif’in yazmış olduğu Çanakkale Şehitlerine şiirini anlamak için1. Dünya Savaşı’nı ve bu bağlamda Çanakkale Savaşı’nın geçtiği yıl ve şartları iyi anlamamız gerekir’’ dedi. 

Prof. Dr. M. Fatih Andı konuşmasının devamında ‘’Tanıdıkça yanlışlara rağmen sevdiğiniz adam büyük adamdır, işte o adam Mehmet Akif’tir. Mehmet Akif yanlışlarında bile samimiyetini hissettiğimiz bir insan olduğu için rahatlıkla sevebileceğimiz bir insandır. Akif çok yönlü bir şahsiyet ve bu yönlerinde temsil etme gücünü elinde bulunduran bir insandır.  Akif döneminin önde gelen edebiyatçılarındandır. Akif’in edebiyatçı yönünü tartışanlar kendilerini küçültürler. Mehmet Akif edebiyatımızda yaptığı ilklerle de büyüktür. Bunlardan biri İslam’ı ve İslam’ın meselelerini kalıcı olarak işleyen ilk isimdir. Akif’ten önce böyle bir temanın işlendiğini görmek mümkün değildir. Yalnızca bir şiiri bütün bir millete mal olmuş başka bir şahsiyet yoktur. Akif’in üç tane büyük eseri vardır onlardan biri Safahat’tır diğeri İstiklal Marşı’dır. Bundan başka bir eser yazmasaydı bile İstiklal Marşı Akif’in büyük bir şair ve sanatkâr olduğunu kabul etmemize yeterdi. Diğeri ise Akif’in bizzat kendisidir. Hayatıyla hayatındaki iniş çıkışlarıyla dönemin sosyal, siyasal dalgalanmaların içerisindeki konumlanışıyla, ahlakıyla, hayal kırıklarıyla, romantizmi ile idealizmi ile Akif’in kendisi başlı başına bir eserdir’’ diye konuştu. 

Prof. Dr. M. Fatih Andı ‘’Konuşmamı İstiklal Marşı’nın bizim için taşıdığı değere değinip sonlandırmak istiyorum. İstiklal Marşı bizim ulusal marşımızdır fakat bizim marşımızın adı ulusal marş değil İstiklal Marşı’dır. Biz millet kimliğimizi istiklale bağlıyoruz. Millet olmak istiyorsak istiklal şarttır. İstiklal için de bir tane formülümüz var. Akif’in dediği gibi Hakk’a tapacağız bunu yaptığımız zaman istiklali hak edeceğiz. Kendi marşımızı diğer marşlarla karşılaştırıp baktığımızda, başka milletlerin marşı üç öğe etrafında döner. Bunları üç kelimeye indirgeyebiliriz, slogan, heyecan, düşman. Dünyada sayılı milletin marşı bizimki kadar estetik bir mahiyet arz eder, aynı zamanda bir şiirdir İstiklal Marşı. Bizim İstiklal Marşı’mızda da heyecan vardır ancak kuru hamasi bir heyecan yerine imani bir heyecandır. Mısralarda imanın heyecanı dolaşır. İstiklal Marşımız reaksiyoner bir metindir. Bir isyan ve karşı koyma vardır. İstiklal Marşı’mız diğerleri gibi ötekileştirme esası üzerine kurulu değildir. Karşısına bir düşman almaz, siyah-beyaz kolaycılığıyla anlatmaz anlatmak istediğini, estetik mahiyeti asla göz ardı edilmemiştir. Bizim İstiklal Marşı’mız diğerlerinin aksine tepeden bir bakış ve otoriter bir anlatıma sahip değildir. Ulusal marşların çoğu yüzü geçmişe dönük metinlerdir İstiklal Marşı’mızda geçmiş yoktur, gelecek vardır. İstikbale dönük bir metindir İstiklal Marşı’mız’’ diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

‘’Hakk’ın Sesi Mehmet Akif Ersoy’’ konulu konferans Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı’ya plaket ve hediye takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.


Fotoğraflar